Omavalitsuse valik
VOLIS-e tutvustus

Tere tulemast VOLIS-e avalehele!VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohalikku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke e-teenuseid. VOLISt saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba volikogu, valitsuse, komisjonide, jne töökeskkonna kasutuselevõtust, eelnõude menetlemisest ja lõpetades virtuaalse volikoguistungi läbiviimisega. Koosolekute info avalikustatakse soovi korral avalikkusele automaatselt. ID-kaardi või Mobiil-ID autentimisega tagatakse isikute õiguste automaatne tuvastamine. VOLIS-ega saab korraldada rahvahääletusi, mis hõlmavad omavalitsuse elanikkonda, rahvahääletustel hääletamine on VOLIS-ega võimalik koduarvutist ning elektrooniliselt ka valimisjaoskonnas.

VOLIS võimaldab asukohast sõltumata:

- Näidata Interneti vahendusel reaalajas istungisaalis toimuvat koos päevakorra materjalidega;
- Vaadata toimunud koosolekute salvestisi ja lugeda dokumente;
- Algatada ise eelnõusid ja teha omapoolseid ettepanekuid;
- Piirkonna oluliste otsuste kujundamises kaasa rääkida;
- Korraldada turvaliste ID-lahendustega elanikkonna küsitlusi;
- Korraldada rahvahääletust omavalitsuste eelarve üle;
- Luua oma töökeskkonnad volikogudele, erinevatele otsustusgruppide ja kohalike omavalitsuste liikmetele;
- Kasutada komisjonide, töögruppide, jne koosolekute läbiviimisel;
- Osaleda virtuaalselt istungitel;
- Kasutada eelnõudele parandusettepanekute tegemise ja sõnavõttude võimalusi;
- Kuvada saali ekraanidele koosolekute materjale;
- Fikseerida automaatselt hääletustulemused;
- Kirjutada automaatselt istungi protokolli;
- Kasutada spetsiaalselt mobiilsetele seadmetele sobivat disaini.

VOLIS-e arendaja ja teenusepakkuja on Aktsiaselts Andmevara, tarkvara õiguste esindajaks on Eesti Linnade ja Valdade Liit. Tarkvara arenduste juhtimine toimub Eesti Linnade ja Valdade Liidu koordineerimisel.

Aktsiaselts Andmevara kasutajatugi: abi@andmevara.ee, 671 5188.
Eesti Linnade ja Valdade Liit: info@elvl.ee, 6043001